FaLang Language Switcher

Numero

numero

VM - Search in Shop

VM - Shopping cart

Registrati (PL)

Login (PL)

Slider Home Page PL

  • ALLO SPACCIO POL

CookiesAccept

Ta witryna używa plików cookies.

Używamy cookies, aby dostosować interfejs użytkownika i zbadanie, w jaki sposób korzystać z naszej strony internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na naszych plików cookie, jeśli w dalszym ciągu korzystać z tej strony. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

PRIVACY & COOKIES

Zasady poufności jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności, w tym wszelkich zmian o których zostaniesz poinformowany, wpływających na usługi z Distribuzione Grandi Marchi s.r.l. dostępne w domenie www.distribuzionegrandimarchi.com. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się z warunkami niniejszej polityki prywatności. Jeśli nie akceptujesz tych warunków to nie należy uzyskiwać dostępu do usług oferowanych przez Distribuzione Grandi Marchi s.r.l. za pośrednictwem sieci i z nich nie korzystać. Artykuł opisuje rodzaje danych osobowych zbieranych przez Distribuzione Grandi Marchi s.r.l. i sposób przetwarzania tych samych. Zgodnie z tym, co stwierdzono w niniejszej polityki prywatności Distribuzione Grandi Marchi s.r.l. zobowiązała się do poszanowania i ochrony poufności w kontaktach z danymi osobowymi i zapewnia, zgodnie z przepisami prawa bezpieczeństwo, dokładność, aktualność i przydatność danych do określonych celów. Niniejszy dokument został przygotowany w formie "pytań i odpowiedzi" w celu ułatwienia i jaśniejszej konsultacji. Niniejsza Polityka prywatności jest także jako krótki informator na podstawie art . 13 ustawy. 196/03 dla tych, którzy współpracują z usługami internetowymi w tym miejscu, w celu ochrony danych osobowych, dostępnych za pośrednictwem komputera.

Jakie są typy danych zebranych przez Distribuzione Grandi Marchi s.r.l.?


Distribuzione Grandi Marchi s.r.l., za pośrednictwem swojej strony internetowej, może zbierać informacje o swoich klientach na dwa główne sposoby: danych zdobytych podczas nawigacji użytkownika systemów komputerowych i procedur stosowanych w obsłudze oprogramowanie z tej strony posiadły, w trakcie ich normalnej eksploatacji , niektóre dane osobowe których przekazanie jest domniemane w protokołach komunikacyjnych Internetu. Informacje te nie są zbierane, aby mogły być związane ze zidentyfikowanymi, ale ze swej natury może, poprzez przetwarzanie i stowarzyszenia z danych będących w posiadaniu osób trzecich, pozwalają na identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych zawiera adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się do serwisu, URI (Uniform Resource Identifier) z wymaganych zasobów, czasu żądania, metoda stosowana do przedstawienia żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, do kodu numerycznego wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błędów, itp..) i innych parametrów dotyczących środowiska systemu operacyjnego i komputera. Dane te są wykorzystywane tylko w celu uzyskania anonimowej statystyki dotyczącej wykorzystania witryny i sprawdzenia jej prawidłowości funkcjonują i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko stronie: oprócz tej możliwości, przy obecnych danych dotyczących kontaktów internetowych nie utrzymują się dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone , a następnie przetwarzane. dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika opcjonalnie, jednoznaczne i dobrowolne wysłanie poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej powoduje, że późniejsze nabywanie nadawcy, niezbędną do odpowiedzi na wnioski i wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Rejestracja jest opcjonalna, jednoznaczna i dobrowolna za pośrednictwem specjalnych formularzy internetowych (formularz) na naszej stronie internetowej pociąga za sobą kolejne nabycie wszystkich danych zawartych w polach wypełnionych przez użytkownika, trzeba dać pole do swoich wniosków. Wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej wymienionej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych przekazanych do celów oraz w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

W jaki sposób i do jakich celów Distribuzione Grandi Marchi s.r.l. traktuja dane osobowe podane przez użytkowników?

Dane osobowe przetwarzane są przez Distribuzione Grandi Marchi s.r.l. z automatycznych narzędzi i do czasu ściśle niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. Obserwowane są konkretne i odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu i nieautoryzowanemu dostępu. Dane osobowe podane przez użytkowników, którzy wystąpili z wnioskiem są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania żądania przekazywane od czasu do czasu, i są przekazywane osobom trzecim tylko wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne i do tego celu.

Gdzie są przechowywane i przetwarzane dane?

Zabiegi z usług internetowych na tej stronie odbywa się w siedzibie Distribuzione Grandi Marchi s.r.l. i znajduje się przy Via Tofane, 37 -20833 Giussano B.za (MB).

Z kim i w jaki sposób Distribuzione Grandi Marchi s.r.l. udostępniaja informacje dostarczone przez użytkowników?

Dane pochodzące z usługi internetowej nie podlegają ujawnieniu, z wyjątkiem danych, które użytkownicy dobrowolnie dostarczają do przekazywania wniosków, gdy potrzebna jest komunikacja i do działania na żądanie. Dane te mogą być następnie przetwarzane przez wyspecjalizowanych pracowników do traktowania przez Distribuzione Grandi Marchi s.r.l. tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków i

wykonywania tylko tych czynności koniecznych do wypełniania tych obowiązków. Żadne dane pochodzące z usługi internetowej jest rozpowszechnione.

Wchodząc na strona internetowa Distribuzione Grandi Marchi s.r.l., ma swobodę wyboru, czy udostępnić lub nie swoje dane osobowe?

Oprócz określonej dla danych nawigacji, każdy użytkownik ma prawo dostarczyć niezbędnych danych osobowych w celu wykonania swoich specyficznych wymagań. Ich brak może spowodować jednak niemożliwość uzyskania,tego co konieczne. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach (nie jest przedmiotem zwykłej administracji tej strony internetowej), sądy mogą wymagać określonych rodzajów danych. W tym przypadku, oczywiście komunikacja z firmy od tych organów jest wymagane.

Co to są "pliki cookie" i w jaki sposób są one wykorzystywane przez Distribuzione Grandi Marchi s.r.l.?

"Cookie" to niewielki plik tekstowy stworzony przez niektóre strony internetowe do przechowywania informacji na twoim komputerze w czasie, gdy ma dostęp do witryny. Cookies są przesyłane z serwera WWW do przeglądarki i przechowywane na komputerze, jak również; następnie są ponownie przesyłane do strony w czasie kolejnych wizyt. Strona Distribuzione Grandi Marchi s.r.l. wykorzystuje tylko "cookie sesji", które znajdują się wyłącznie w pamięci komputera użytkownika i nie są zapisane na stałe. Oznacza to, ich odwołanie po zamknięciu przeglądarki.Stosowanie jest ograniczone wyłącznie do przekazywania identyfikatorów sesji, składające się z liczb losowych generowanych przez serwer, niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego poszukiwania terenu; Cookies używane na tej stronie unikają stosowania innych technik komputerowych, które są potencjalnie szkodliwe dla poufności przeglądania użytkowników i nie pozwalają na akwizycję danych osobowych identyfikacyjnych tych samych. Grandi marchi s.r.l. za pośrednictwem tej strony internetowej nie używa cookies do przekazywania informacji o charakterze wyspecjalizowanych lub systemów do śledzenia użytkowników.Użytkownik ma możliwość, w dowolnym czasie, aby ustawić swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, tylko niektóre, albo je odrzucić, wyłączenie ich wykorzystanie przez witryny.Użytkownik także może normalnie ustawić ustawienie przeglądarki w celu powiadamiania o każdym cookie co jest przechowywany w pamięci komputera. Wiadomo jednak, że strona Grandi Marchi s.r.l., ze względu na technologię, na których jest oparta, w obecności braku akceptacji plików cookie, mogą nie działać prawidłowo w niektórych przypadkach prowadzić do problemów z świadczenia usług w przypadku dostępu do obszarów pod uwierzytelniania. Należy zauważyć ponadto, że na końcu każdej sesji przeglądania użytkownik może w każdym przypadku usunąć z twardego dysku cache pamięci, i nawigacji a takze zebrane cookie.

Jakie prawa ma użytkownik w stosunku do danych osobowych przekazanych do Distribuzione Grandi Marchi s.r.l. za pośrednictwem witryny?

W odniesieniu do danych dobrowolnie przedstawionych dla Distribuzione Grandi Marchi s.r.l. użytkownik może korzystać z praw przyznanych na mocy dekretu legislacyjnego nr. 196/03 art. 7, w granicach i na warunkach przewidzianych przez prawo. W szczególności, strony w których odnoszą się dane osobowe ma prawo w każdej chwili do otrzymania potwierdzenia istnienia lub braku takich danych i znać jego treść i pochodzenie, zweryfikować jej prawdziwość lub zażądać jej integracji "aktualizacji, sprostowania, usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, i sprzeciwiającym się w jakimkolwiek przypadku, w uzasadnionych przypadkach, w celu ich traktowania.Aby wykorzystać swoje prawa, lub uzyskać więcej informacji na temat kontaktowac sie na adres info@distribuzionegrandimarchi.com.


Kto jest właścicielem danych wysyłanych za pośrednictwem tej strony?
Posiadacz przetwarzania danych jest Distribuzione Grandi Marchi s.r.l. które znajduje się przy Via Tofane 37-20833 Giussano (MB) Informacje dla klientów i dostawców dokonanych na mocy dekretu z mocą ustawy nr. 196/03 art. 13

Distribuzione Grandi Marchi s.r.l.

 

KUPUJ WYGODNIE I OSZCZĘDZAJ ONLINE!

D.G.M. wita w jednym z najtańszych włoskich sklepów online. Oferujemy markowe meble, komponenty i akcesoria do wnętrz o unikalnym designie i najwyższej jakości w bardzo korzystnych cenach. Jesteśmu obecni na rynku od 40 lat, co potwierdza, że można nam zaufać. Nie czekaj i po prostu zacznij urządzać z nami dom Twoich marzeń.W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt, jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji!

Slide Home page bottom

  • 02
  • 03
  • 04
  • 04.1
  • 06
  • Citterio
  • Mixel
  • Halifax

Module Dati Azienda

INFORMACJE PRAWNE

P.I.: 02015960962
Rea: MB-949619
Kapitał Zakład. Opłac.: 100000 €

LOKALIZACJA

Nowe biuro: Via Tofane 37
20833 Giussano (MB) Italy
JESTEŚMY TUTAJ

GODZINY

Od Poniedzialku do Soboty
9-12.30 / 14-18.30
Niedziela 14.30 -18.30 

KONTAKTY

Tel. +39 0362 3191 / 311026
Fax +39 0362 319 300  info@distribuzionegrandimarchi.com

share

img-facebookimg-tweeterimg-pinterest

Iscriviti alla newsletter

Wiadomość HTML? Terms and Condition

FORMY PŁATNOŚCI

TRANSPORT CERTYFIKAT